Theosofie

Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

 

DE DRIE DOELSTELLINGEN

 

De eerste doelstelling is het bevorderen van een kern van Universele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstandigheden of politieke overtuiging.


De tweede doelstelling is a: het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aangezichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, macro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en bestaat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

 

De derde doelstelling is door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.


Translation of this site into English

This site can be translated from Dutch into English by Google Translate Web. Go to:

http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator (Take notice that the translation will not always be correct!)

Website-route

Zoeken...

Contact

Emailadres: *
Naam: *
Opmerking:

Neem over:
De tekst in het plaatje moet worden overgetypt in het veld eronder. Deze beveiligingsmaatregel maakt het voor spammers moeilijker om dit formulier te misbruiken. Als de tekst moeilijk te lezen is, probeer het dan toch maar over te typen. Mocht het niet meteen correct zijn dan volgen altijd herkansingen.
Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"